Skuteczne strategie komunikacji w gastronomii

Obecnie lokale gastronomiczne mają za cel dotarcie do szerokiej świadomości społecznej. To, jak postrzegają restaurację konsumenci, zależy w dużej mierze od zastosowania prawidłowej strategii komunikacyjnej opartej na kompleksowych działaniach z zakresu marketingu i PR. Co w takim razie powinna zrobić marka, by mówiono o niej dobrze? Jak dać się zauważyć potencjalnym konsumentom i gościom, którzy będą wracać do restauracji z zainteresowaniem?

Analiza rynku

Zanim przedsiębiorca postawi na konkretne kanały komunikacji, powinien przystąpić do sumiennej analizy rynku i odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, bez których ani rusz w kompleksowej strategii marketingowej.

  • W jakim miejscu jest moja restauracja?
  • Co oferuję, a czego brak w mojej ofercie?
  • Na jakim poziomie są dania, które przygotowujemy?
  • Czy w pobliżu są inne lokale o podobnym profilu? Do kogo chcę dotrzeć?

 

Odpowiadając na powyższe pytania restaurator wie, jak komunikować i co komunikować. Teraz przychodzi czas na wybór odpowiednich narzędzi, które ułatwią wypromowanie lokalu i dań w nim oferowanych.

Skuteczna strategia to znaczy, jaka?

Skuteczna = sensowna = kompletna. Strategia komunikacji musi mieć sens i trzymać się całości. Każdy restaurator czy menager restauracji powinien pamiętać, że skuteczne są tylko takie strategie, które oparte są na działaniach promocyjnych, w których forma, środek komunikacji, czas i miejsce jego rozpowszechniania spełniają warunki założeń marketingowych, takich jak w modelu AIDA. Model ten traktuje o skutecznej komunikacji opartej na reklamie, która jak wiemy, jest bardzo istotna w gastronomii. Bez dobrej reklamy nie dotrzemy do konsumentów i nie wypełnimy sali zadowolonymi gośćmi. Dobra reklama musi według modelu AIDA przede wszystkim zwrócić uwagę (attention), uświadomić korzyści i zainteresować ofertą restauracji (interest), wzbudzić chęć odwiedzenia lokalu (desire) i skłonić do przyjścia (action). Jednym słowem – dobry komunikat z wykorzystaniem reklamy może sprawić, że restauracja będzie cieszyć się świetną opinią, a tym samym zwiększać obroty.

Spójność działań

Dobierając narzędzia komunikacyjne należy postawić na spójność. Skuteczne strategie komunikacji w gastronomii powinny bazować na treści dostosowanej do oferty, komunikatach zgodnych z grupą docelową i wyborze narzędzi, które pozwolą na pozyskanie zainteresowania właśnie tej grupy. Skuteczne strategie powinny łączyć udział mediów społecznościowych, kanałów tradycyjnych oraz PR. Wielu restauratorów może pytać, po co aż tyle szumu wokół małego lokalu? Odpowiedź jest prosta.  Konsument potrzebuje „spotykać się” z nazwą lokalu i samym lokalem przynajmniej kilka razy, by móc się nim zainteresować i wejść w interakcję. Zachowanie spójności działań marketingu zintegrowanego zawsze stawia na pierwszym miejscu gościa restauracji i jego potrzeby, którym trzeba sprostać.

W jedności siła

Wydawać by się mogło, że każdy restaurator powinien dbać tylko o swoje poletko, prowadzić własne kanały komunikacji i nie powinien wdawać się w żadne kanały promocji, które zrzeszają restauratorów. A to bardzo mylne przeświadczenie, bowiem obecnie konsumenci szukają wyboru. Ludzie lubią porównywać, sprawdzać, analizować i dobierać restauracje wedle ich potrzeb i możliwości portfela. Dlatego tak ważne jest aktywne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju platformach zrzeszających restauratorów, a także logowanie się w aplikacjach, które umożliwiają dotarcie do kolejnych konsumentów.